Sosyal Lig Arena

Değerli kullanıcı; kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatını haiz PETROLİG DİJİTAL VE BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat uyarınca Şirketimizin aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmış ve bilginize sunulmuştur. 

  1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri, Hukuki Sebepleri, İşlenme Amaçları 

Kişisel verileriniz, www.sosyalligarena.com web sitesi üzerinde bulunan e-posta aboneliği formunu doldurmanız halinde doğrudan toplanmaktadır. Bunun yanında, ilgili web sitesinde tanıtımını yaptığımız ve oyunumuzun bulunduğu Sandbox evrenine girdiğinizde, Sosyal Lig Arena oyununda düzenlenen etkinliklerde Sandbox evrenin kurucusu olan TBS Gaming Limited tarafından toplanıp, tarafımıza aktarılabilecektir. 

E-posta adresiniz, KVKK ve ilgili mevzuata göre; tarafınıza bilgilendirici içerikler, bültenler, tanıtım materyalleri gönderilebilmesi amacıyla KVKK madde 5(2)(d)’de belirtilen “ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması” ve KVKK madde 5(2)(f)’de belirtilen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenirken,

Sandbox evreninde işlenen verileriniz, oyun sonucunda bir ödül kazanmanız halinde bu ödülün tarafınıza ulaştırılabilmesi için KVKK madde 5(2)(f)’de belirtilen ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayalı olarak işlenecektir.

Kişisel Verilerinizin Yurt İçi ve Yurt Dışı Aktarımı 

Kişisel verilerinize sadece Şirketimiz içinde konu ile yetkili kişiler, talep edilen hizmet ile bağlantılı olmak kaydıyla verilerinize erişebilecektir.

  •  İlgili Kişi Olarak Haklarınız

Kanunun 11.madde hükmü gereğince, başvuru haklarınız ve genel haklarınız için daha detaylı bilgi almak istiyorsanız, Şirket’imizin genel aydınlatma metnine erişebilirsiniz. https://www.sosyallig.com/gizlilik-cerez